feel-strong

Näring

MAT er MAGI! Det er så utrolig mye glädja i mat, och hälsa!!

Har du hör at man blir vad man spiser? Det er sant!!!!

Rett kost ger energi, styrka, välmående och er bra för din kropp. Om man ser på hälsa med ett helhets perspektiv, så er maten en väldig stor del. Men det er så mycket der ute när det gjelder kost. Så mycke dieter och väger att gå....

Feel strong mat coachning ger dig insikt i det som finns och hur det fungerar. 

Personligen har jag ett holsistisk syn på kost, och tror på hållbarhet, näring, naturen och foodboost.


Vi er alla olika individer med olika behov, kost er i många tillfällen indivduella. 

Så kostplanering gör jag efter en individ analys. 

KUNSKAP OM KOST ER AO FÖR BEST RESULTAT! 

FEELSTRONG med MAT.

Frågor eller konsultation, kontakt mig!

Ønsker du mer informasjon