feel-strong

Foodwork

MAT er MAGI! Det er så utrolig mye glädja i mat, och hälsa!!

Har du hör at man blir vad man spiser? Det er sant!!!!

Rett kost ger energi, styrka, välmående och er bra för din kropp. Om man ser på hälsa med ett helhets perspektiv, så er maten en väldig stor del. Men det er så mycket der ute när det gjelder kost. Så mycke dieter och väger att gå....

Foodworks ger dig insikt i det som finns och hur det fungerar. 

Personligen har jag ett holsistisk syn på kost, och tror på hållbarhet, näring, naturen och foodboost.


Vi er alla olika individer med olika behov, kost er i många tillfällen indiduella. 

Så kostplanering gör jag hälsr efter en individ analys. 

KUNSKAP OM KOST ER AO FÖR BEST RESULTAT! 

FEELSTRONG MED FOODWORKS.

Frågor eller konsultation, kontakt mig!

Ønsker du mer informasjon